Kosters:

De kostersdiensten worden in onze kerk vervuld door vrijwilligers. De koster doet, vaak onzichtbaar voor de kerkgangers en andere bezoekers, zijn werk in en om het kerkgebouw zodat de erediensten en de andere activiteiten zonder problemen kunnen verlopen.

Foto van de kansel en psalmbord
Koster: Telefoonnummer:
Dhr. J. Strijdhorst 0187-611684
Mw. C. de Kat 06-54277786

Organisten:

De kerk heeft een prachtig orgel. Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft onze gemeente een aantal organisten. Zij spelen op vrijwillige basis.

Organisten:
Dhr. P. Bechthum
Dhr. H. Cammeraat
Mevr. A.M. Huizer
Dhr. K. Noteboom
Dhr. M. Saarloos
Voorzijde van orgel Hervormde Kerk Stad aan 't Haringvliet
Toetsen orgel Hervormde Kerk Stad aan 't Harinvliet

Orgel:

Het orgel van Stad is gebouwd in 1899 door Jan Proper uit Kampen. Het jaar daarvoor was de kerk en het oude orgel uit 1854 (waarover niets meer bekend is dan de naam van de schenker) door brand verwoest. Oorspronkelijk had het orgel een donker houten kleur. In de jaren ’60 is er een restauratie uitgevoerd, waarbij het orgel de huidige groene kleur kreeg.


In 1980 is het binnenwerk van het orgel geheel vernieuwd door de firma Leeflang uit Apeldoorn.

 

De dispositie: (deze informatie komt van orgelsite.nl)

Hoofdwerk: Bovenwerk: Pedaal: 3 koppels:
Prestant 8 Holpijp 8 Boudon 16 Hoofdwerk - Bovenwerk
Boudon 16 (Bask) Fluit 4 (gedekt) Gedekt 8 Pedaal - Hoofwerk
Roerfluit 8 Quint 2 2/3 Fluit 4 Pedaal - Bovenwerk
Octaaf 4 Gemshoorn 2
Octaaf 2 Terts 1 3/5
Mixtuur 4 sterk Cimbaal 1 sterk
Trompet 8 Tremulant