Deze website is in 2021 geheel vernieuwd en gemaakt in samenwerking, en met goedkeuring, van de kerkenraad. De site is bedoeld om informatie te verstrekken over de Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet. 

Mocht u op-/aanmerkingen hebben over deze site vragen wij u vriendelijk dit door te geven!