GZB vertelavond met Jiwan Bharati
Na een warm welkom met koffie en iets lekkers opende Colinda namens de
zendingscommissie de avond. Ze vertelde e.e.a. over Stad aan ‘t Haringvliet. Er werd
getolkt door Eveline Segers. Vervolgens was er schriftlezing en gebed. Jiwan vertelde
m.b.v. een powerpoint-presentatie over zijn werk in Nepal. Hoe de kerk daar groeit
terwijl het moeilijk is in een land met duizenden ‘goden’ om in het openbaar te tonen
dat je christen bent. Soms volgt verstoting uit de familie. We hoorden en zagen hoe
de gemeentezang in het Nepalees ging. Vervolgens deed een jonge Stadtenaar de
Nepalese groet voor met Jiwan samen.
Kees Zeelenberg verdeelde ons in groepjes om na te denken over 1 Petr. 2:9 en 10.
De 4 vragen werden besproken en vervolgens centraal gedeeld. Bemoedigend waren
de getuigenissen over wat gemeenteleden in de afgelopen periode van God hebben
gezien. We werden er blij van! Jiwan bad voor Stad aan ‘t Haringvliet en iemand uit
onze gemeente bad voor Jiwan. Mooi om elkaar als wereldwijde kerk zo op te dragen
voor het aangezicht van God.
Na afloop was er nog een hapje en drankje en kon Jiwan zegen gewenst worden. Ook
de verkooptafel kon bezocht worden.
Al met al een indrukwekkende avond die aanspoort tot meer delen over de grote
daden van God, zodat het Licht verspreidt en er verbondenheid in Christus ervaren
wordt. Het kaartje dat we van de GZB kregen met “Vertel, over de grote daden van
God” is daarbij een goede reminder.
Jolanda Holleman

 

 

Evangelisatiecomissie:

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Colinda Strijdhorst, Ada Markwat, Joline van Gurp en Anne-Marie Huizer.

 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 70 RABO 0360 6515 85 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde gemeente Stad aan 't Haringvliet onder vermelding van; Nepal.


Of naar de GZB bankrekeningnummer NL 91 INGB 0690 7624 45 onder vermelding van; Deelgenoot programma NE.1.000

Alle collectes en activiteiten van de zendingscommissie zijn bedoeld om geld bij elkaar te krijgen voor de nieuwe gemeentes in Nepal. Dit is een project van de GZB. We volgen het landelijke collecte rooster voor 2022/2023 is dat ;

06-03-2022 Voorjaarscollecte

05-06-2022 Pinkstercollecte

14-08-2022 Zomercollecte

06-11-2022 Najaarscollecte

 

05-03-2023 Voorjaarscollecte

28-05-2023 Pinkstercollecte

13-03-2023 Zomercollecte

05-11-2023 Najaarscollecte