De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Colinda Strijdhorst, Ada Markwat, Joline van Gurp en Anne-Marie Huizer.

 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 70 RABO 0360 6515 85 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde gemeente Stad aan 't Haringvliet onder vermelding van; Nepal.


Of naar de GZB bankrekeningnummer NL 91 INGB 0690 7624 45 onder vermelding van; Deelgenoot programma NE.1.000

Alle collectes en activiteiten van de zendingscommissie zijn bedoeld om geld bij elkaar te krijgen voor de nieuwe gemeentes in Nepal. Dit is een project van de GZB. We volgen het landelijke collecte rooster voor 2022/2023 is dat ;

06-03-2022 Voorjaarscollecte

05-06-2022 Pinkstercollecte

14-08-2022 Zomercollecte

06-11-2022 Najaarscollecte

 

05-03-2023 Voorjaarscollecte

28-05-2023 Pinkstercollecte

13-03-2023 Zomercollecte

05-11-2023 Najaarscollecte