Als regel is er om de week Bijbelkring. De Bijbelkring is bedoeld voor alle gemeenteleden, jong en oud. Het is een fijne manier om met elkaar samen te komen en na te denken over Gods Woord.

Voor Corona zijn we begonnen in het boekje "Focus" gemaakt door de IZB. We hopen dit komend seizoen weer op te starten en u te kunnen verwelkomen. Het eerste seizoen waren we met een groep van ongeveer 25 mensen. Zodra bekend is wanneer deze kring weer start zullen wij u daarover op de site en in de kerkbode informeren.

Met vragen kunt u terecht bij de kerkenraad.

 

Datum: Tijd: Plaats: Les:
Informatie volgt snel