De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Ongeveer 9.000 abonnees vinden het wekelijks op de mat. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

De Waarheidsvriend is 110 jaar oud. De naam doet vandaag misschien pretentieus aan, alsof het blad de waarheid in pacht denkt te hebben. Feit is dat het wil wijzen op Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is: Jezus Christus. Hij zegt: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ (Joh.15:14)

 

Op deze pagina leest u digitaal de Waarheidsvriend.