De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stoffelijke zaken binnen de gemeente. Onder het kerkbeheer valt bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen, de kerk en het verenigingsgebouw "De Ark". Ook dragen de kerkrentmeesters verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.

Momenteel telt onze gemeente twee kerkrentmeesters zonder zitting te hebben in de kerkenraad.

 

Rekeningnummer Kerkvoogdij: Raborekening: NL70RABO0360651585.