De restauratiecommissie probeert d.m.v. acties geld bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. In de Restauratie commissie zitten de volgende leden:

Jarco van Gurp

Willeke van Gurp

Klaas Kok

Janny Bevaart-Zuidijk

 

Voor donaties kunt u geld overmaken naar: NL79 RABO 0360 6589 89 ten name van het Restauratiefonds NH kerk Stad aan 't Haringvliet.