STAD AAN ’T HARINGVLIET

Ds. M.C. Schreur, Ouddorp

Pastoraat: Dhr. W. Meerkerk

Contactpersoon pastoraat: R. Ridderhof

Telefoon 06-25047809

Contactpersoon kerkenraad: Dhr. C. Maliepaard

Telefoon 0187-611258/06 10040686

Email: scribahervormdstad@hotmail.com

Website: www.hervormdstad.nl

Email voor kopij: acstrijdhorst@xs4all.nl

________________________________________________________

 

Diensten

D.V. zondag 2 april

10.00 uur: Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

18.00 uur: Ds. Th. W. van Bennekom, Goes

Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur: Ds. N.A. Donselaar, Middelharnis

 

Voorzang

v.m. Psalm 22 vers 12

n.m. Psalm 22 vers 13

Vrijdag 7 april: Psalm 69 vers 1 en 14

 

Kinderoppas

Monique en Louise van der Bok

 

Diaconale collecte april

In de maand april is de tweede, diaconale, collecte bestemd voor Tearfund. Deze organisatie heeft als doel de (plastic) afvalstromen in Oeganda terug te dringen voor een betere leefomgeving, omdat nu door illegale verbrandingen er groot gevaar voor de volksgezondheid is. Er is een project, in samenwerking met de kerken, gestart om jongeren op deze manier toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Zo hebben de kerken o.a. grond beschikbaar gesteld om een fabriek voor verantwoorde afvalverwerking te bouwen. Op deze manier is de kerk een belangrijke toegangspoort tot de omringende gemeenschap.

 

Collecten

Eerste collecte: Kerk en Eredienst. Tweede collecte: Tearfund. De bus bij de uitgang is voor het onderhoud van de gebouwen.

Verantwoording

Dhr. Meerkerk ontving een gift van € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank.

 

Verkoop collectebonnen

Maandag 3 april kunt u collectebonnen kopen in de Ark tussen 18.30 uur en 19.30 uur

 

Kerkenraad

Voor pastorale vragen en mededelingen zal Kees Maliepaard vanuit de kerkenraad contactpersoon zijn. Het mailadres van de scriba Stad a/h Haringvliet leest Martijn Vennik uit. We vragen u echt dringend om ook zelf aan te geven of u een bezoek en/of voorbede wilt. Het is belangrijk en waardevol voor en met elkaar te bidden en mee te leven. Daarin stellen we ook als gemeente, en voor elkaar, ons vertrouwen op God.

 

Witte donderdag

Op D.V. donderdagavond 6 april willen we een sobere bijeenkomst houden. Dit is een gezamenlijke activiteit van de beide kerken. Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse gemeenteleden een bijdrage leveren door een gedeelte van het Paasevangelie voor te lezen. De aanvang is om 19.30 uur en zal in de Ichtuskerk gehouden worden.

 

Afsluitingsavond Catechese

Op 3 april a.s. is de slotavond van de catechisatie. Alle jongeren worden om 18.00 uur verwacht in de Bron voor een gezamenlijke maaltijd. We sluiten rond 19.30 uur af.

 

Felicitatie

Mw. van Erkel-van Rossum (A. van Puttenstraat 16, 3243 BB) hoopt 8 april jarig te zijn en de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Namens de gemeente een hartelijke felicitatie, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

 

Agenda

Maandag 3 april: Verkoop collectebonnen 18.30 uur en 19.30 uur in de Ark

Maandag 3 april: Afsluitingsavond Catechese om 18.00 uur in de Bron Den Bommel

Woensdag 5 april: Bijbelkring in de Ark om 19.30 uur

Donderdag 6 april (Witte donderdag): Bijeenkomst in de Ichtuskerk om 19.30 uur

 

Tenslotte

Een hartelijke groet van uw en jullie kerkenraad