STAD AAN ’T HARINGVLIET

Consulent: Ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat

Pastoraat: Dhr. W. Meerkerk

Contactpersoon pastoraat: R. Ridderhof

Telefoon 06-25047809

Contactpersoon kerkenraad: S.M. van Eck

Telefoon:0187-489325 Email: scribahervormdstad@hotmail.com Website: www.hervormdstad.nl

Email voor kopij: acstrijdhorst@xs4all.nl

________________________________________________________

 

Diensten

D.V. zondag 27 november

10.00 uur: Ds. H. Schipaanboord, Rotterdam. Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur: Ds. A.P Pors, Nieuw-Beijerland

 

Voorzang

v.m. Psalm 25 : 3

n.m. Psalm 25 : 6

 

Kinderoppas

Joline van Gurp en Julia van der Hoog

 

Collecten

Eerste collecte: Kerk en Eredienst, tweede collecte: IZB (Vereniging voor zending in Nederland). De bus bij de uitgang is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Ontvangen

Op huisbezoek is door broeder van Eck € 15,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

 

Koffie drinken na de dienst

Zondag is het alweer de laatste zondag van de maand. Dat betekent dat u en jullie van harte welkom zijn na de morgendienst in de Ark voor een gezamenlijk koffie/thee/fris moment.

 

Meeleven

We mogen melden dat het met Jeftha Vennik de goede kant op gaat. Bij onderzoek is gebleken dat er gelukkig geen wervelschade is en dat de klachten waarschijnlijk van lieverlee minder zullen worden. Voor zijn jongere broertje Naftali wordt al langere tijd gewacht op een mri scan van de kleine hersenen. Het vermoeden is dat er afwijkingen in dat gebied zijn. Familie Vennik dankt u voor gebed en medeleven. Zij zullen dat ook voor de komende tijd zeker nodig hebben. Wilt u ook bidden voor onze gemeenteleden die voortdurend met langdurige ziekte te maken hebben en daardoor een onzekere toekomst voor zich zien: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal, Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 121 vers 1 en 2 onberijmd).

 

Felicitatie

Dhr. P.D. Knops (A. van Bronckhorststraat, 3243 AR) is D.V. 30 november jarig en hoopt dan 89 jaar te worden. Namens de gemeente willen wij u hartelijk feliciteren. We wensen u een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

 

Eeuwigheidszondag

Afgelopen zondagmorgen werden tijdens de dienst in liefde en met eerbied herdacht de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen: 13 november 2021 Johannis Tiggelman (83 jaar), 23 maart 2022 Leentje van den Boogert-Koningswoud (78 jaar), 16 april 2022 Dingenas Braber (92 jaar) en 20 mei 2022 Maatje van der Mast-de Leeuw (85 jaar).

 

Agenda

Zondag 27 november: Koffie drinken na de dienst

Woensdag 30 november: Bijbelkring 19.30 uur

 

Tenslotte

Een hartelijke groet van de kerkenraad