STAD AAN ’T HARINGVLIET

Ds. M.C. Schreur, Ouddorp

Pastoraat: Dhr. W. Meerkerk

Contactpersoon kerkenraad: Dhr. C. Maliepaard

Telefoon 0187-611258/06 10040686

Email: scribahervormdstad@hotmail.com

Website: www.hervormdstad.nl

Email voor kopij: acstrijdhorst@xs4all.nl

________________________________________________________

 

Diensten D.V  19 mei

10.00 uur: Ds. D. Boers, Goudswaard

18.00 uur: Prop. J. Meerkerk, Arnemuiden

 

Voorzang

v.m. Liederen i.v.m. Pinksteren               

n.m. Psalm 92: 1

 

Kinderoppas

Joline van Gurp en Julia van der Hoog

 

Collecten

Eerste collecte: Kerk en Eredienst. Tweede collecte: Stichting hulpverlening door Christenen in Roemenië.  De bus bij de uitgang is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Verantwoording

Dhr. Meerkerk ontving voor de kerk 2x € 20,- en € 31,25. Hartelijk dank!

 

GZB

Zondag a.s. is de GZB Pinksterzendingscollecte. Voor uw bijdrage staat er een doos in de hal van de kerk.

 

Het Pinksterpad

Op tweede Pinksterdag is er voor de 12de keer een inspirerende wandeling georganiseerd door de eilandelijke evangelisatiecommissie in samenwerking met de protestantse kerken. De route begint en eindigt bij de hervormde kerk in Middelharnis. Iedereen van harte welkom om mee te wandelen om 13.00 uur.

 

Herinnering

Zaterdag 18 mei om 19.30 uur is iedereen van harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen bij de muziekavond in de kerk.

 

Voorbede en dankzegging

Voor uw verzoek voor voorbede/dankzegging en in alle voorkomende gevallen, kunt u contact opnemen met ouderling Kees Maliepaard (0187 611258/0610040686) of ouderling Marco van der Bok (06 14016866).

 

Tenslotte

In dankbaarheid denken wij terug aan al de diensten die ons gegeven zijn rondom Pasen en Hemelvaartsdag, en aankomende zondag mogen we het Pinksterfeest vieren. Bovendien werd afgelopen zondag het Heilig Avondmaal bediend. Heel veel diensten waar we konden horen over de geweldige genadegaven van de Heere. Voor allen die de Heere Jezus niet kunnen missen en hun hoop op Hem stellen, kwam de uitnodiging: Neemt, eet en drink.

 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen
.

 

Een hartelijke groet en gezegende diensten toegewenst van uw en jullie kerkenraad.