Voor de ouderen en alleenstaanden vanaf 65 jaar en ouder houden we als gemeente op verschillende woensdagen in het jaar contactmiddagen. Deze worden georganiseerd in het verenigingsgebouw "de Ark" en duren van 14.30 uur tot 16.30 uur. We beginnen de middag met een korte overdenking. Daarna is er een ruime pauze waarin er een kop koffie geschonken wordt en er ruimte is voor onderling contact. Daarna worden er prachtige foto's gepresenteerd over allerlei bezienswaardigheden van vroeger en nu. U bent van harte welkom!

Bent u door gebrek aan vervoer of uw leeftijd niet in de mogelijkheid om zelfstandig naar deze middagen te komen? Belt u dan met de contactpersoon. Hij zal er dan voor zorgen dat u opgehaald en ook weer thuisgebracht wordt. Contact met elkaar is ontzettend belangrijk. Schroom dus niet om te bellen.

 

Datum: Tijd: Plaats:
Woensdag 28-04-2021 14:30 Verenigingsgebouw "de Ark"
Woensdag 26-05-2021 14:30 Verenigingsgebouw "de Ark"
Woensdag 30-06-2021 14:30 Verenigingsgebouw "de Ark"