Zending- en evangelisatiecommissie
De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Colinda Strijdhorst
Rianne van der Hoog

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer: NL70RABO 0360 6515 85 t.n.v. Kerkvoogdij N.H. Kerk o.v.v. gift zending

Alle collectes en activiteiten van de commissie zijn bedoeld om geld bij elkaar te krijgen om de familie Lubbers in Kosovo te ondersteunen.
Het project valt onder het adoptieprogramma deelgenoten van de GZB.
Door te klikken op de onderstaande foto ga je naar de website van Rik en Machteld Lubbers. Ze vinden het fijn als u hen een mailtje stuurt!
Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Kerkdiensten
Zondag 13 januari

10:00 uur
Ds. H. J. Catsburg

18:00 uur
Kand. A. Slabbekoorn
Goes