Zending- en evangelisatiecommissie
De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Colinda Strijdhorst (Contactpersoon 611684)
Marianne de Kat

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 70 RABO 0360 6515 85
t.n.v. kerkvoogdij Hervormde gemeente Stad aan’t Haringvliet onder vermelding van; Nepal.


Of naar de GZB bankrekeningnummer NL 91 INGB 0690 7624 45 onder vermelding van;
Deelgenoot programma NE.1.000

Alle collectes en activiteiten van de zendingscommissie zijn bedoeld om geld bij elkaar te krijgen voor
de nieuwe gemeentes in Nepal. Dit is een project van de GZB.
We volgen het landelijke collecte rooster voor 2021 is dat ;
21 maart voorjaarscollecte
23 mei pinkstercollecte
15 augustus zomercollecte
7 november najaarscollecte

De zendingscommissie heeft het streven om ieder jaar een Kerstavond te organiseren voor het hele
dorp in samenwerking met de Gereformeerde Ichtus KerkCopyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Kerkdiensten
Zondag 13 januari

10:00 uur
Ds. H. J. Catsburg

18:00 uur
Kand. A. Slabbekoorn
Goes