Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws


Diensten:
D.V. zondag 23 januari 2022:
10.00 uur: Proponent A.L. Kornaat uit Klundert. Voorzang: Psalm 116:11
18.00 uur: Ds. C. Doorneweerd uit Strijen, via beelduitzending. Voorzang: Psalm 116:10

Oppas:
23 januari: Maartje en Melissa Vennik.

Collecten:
Eerste collecte: Kerk en Eredienst, tweede collecte: Diaconie. De bussen bij de uitgang zijn voor het
onderhoud van de gebouwen.

Gift:
Jan de Kat ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Coronabeleid:
Na aanleiding van de versoepelingen in het landelijke Coronabeleid heeft de Kerkenraad met 
blijdschap het besluit genomen om de morgendiensten weer in de kerk te laten plaatsvinden. Wij 
verzoeken u om van tevoren door te geven of u hierbij aanwezig bent. Dat kan bij de scriba via een 
telefoontje (0187-841677) of een mailtje (scribahervormdstad@hotmail.com). De avonddiensten 
zullen voorlopig nog via beelduitzending te volgen zijn.

Zieken:
De kleine Nafthali Vennik (De Redoute 4, 3243BE) is afgelopen woensdag gestart met een traject in 
Rijndam. Daar gaat hij twee dagen per week naar toe. Op vrijdag kreeg hij daar een koortsstuip en 
werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de artsen vermoeden dat hij epilepsie heeft zijn ze 
alvast gestart met medicijnen daarvoor. Deze week staan er meer onderzoeken gepland. We bidden 
de artsen wijsheid toe en zijn ouders, zus en broer(tje) veel sterkte en vertrouwen in God.


Henk Braber, (Zeedijk 3, 3243LG) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. De weg naar herstel zal 
de nodige tijd kosten en we wensen hem veel geduld en sterkte in de Heere toe,


Hanny Pieterse (Burg. Sterkstraat 11, 3243AE) heeft afgelopen maandag een blijde en positieve
uitslag gekregen van haar operatie. De artsen hebben alles kunnen verwijderen. De dankbaarheid is 
groot en alle lof en eer is aan de Heere onze God.

Diana en Shannen Schuurman (Vrouwtjesweg 7, 3243AW) zijn beiden weer thuis. Diana heeft ruim 
een week in het ziekenhuis gelegen en Shannen is vorige week dinsdag geopereerd aan haar 
gebroken sleutelbeen. Beiden hebben de tijd nodig om te verwerken, te herstellen en aan te sterken. 
We wensen hen daarbij van harte Gods zegen toe.

Agenda:
31 januari van 18.30-19.30 uur collectebonnen te koop in De Ark.

Tenslotte:
We denken aan iedereen die het moeilijk heeft met de eenzaamheid die de Coronamaatregelen en de 
donkere wintermaanden met zich meebrengen. De gemeenteleden die herstellen van een ziekte of 
operatie, soms komt het herstel maar moeizaam op gang en wat kun je je dan moe(deloos) voelen. 
We denken aan diepbedroefden die een geliefde moeten missen. Hoe zwaar zijn dan de donkere 
dagen. Aan de mensen met zorgen, een depressie, pijn of een ongeneeslijke ziekte. Soms kan een dag 
zo lang duren. Maar weet dat er Eén is waar je terecht kunt met je moeite, pijn en verdriet. Hij biedt 
hulp, kracht en troost op het gebed. En bidt maar veel, loop Hem aan als een waterstroom en Hij neemt
u en jou bij de hand om je door de dorre aardse woestijn te leiden naar het eeuwig, zalig Licht. 
Vertrouw op Hem, o volk in smart, stort voor Hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen 
tijde.

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.

Kerkdiensten
23-1:
1e dienst 10.00 uur
2e dienst 18.00 uur

13-1
Prop. A. L. Kornaat
Klundert


Ds.C. Doorneweerd
Strijen
Beelduitzending