Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 17-11

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 93:1
n.m.Psalm 93:4

Collecten
v.m.1.kerk. 2. diaconie. 3.eredienst
n..m. 1.kerk 2 diaconie

Contactmiddag
Op 19 november is er weer een contactmiddag. De middag begint om 14.30 uur. Allen hartelijk welkom.

Gemeenteavond
Op 19 november is er een gemeenteavond in de Ark. De avond begint om 19.30 uur. Het eerste deel van de avond is Rik Lubbers aanwezig die wij ondersteunt hebben bij zijn werk in Kosovo. Om 20.30 uur begint het tweede deel van de avond dan krijgt u een toelichting over het zelfstandig blijven van onze gemeente. Ds.Middelkoop geeft uitleg over. Voor verdere informatie zie de Nieuwsbrief van oktober.

80 +
Afgelopen 7 november is Mevr. C.Diepenhorst-Peekstok Baron van Brienenstraat 6 89 jaar het nieuwe jaar toewensen.
Op 13 november is jarig Mevr.  T.Groenendijk- de Vos Nieuwstraat 30. Zij hoopt 90 jaar te worden. Ook heel bijzonder dat u zo lang zelfstandig wonen mag. Wij willen u van harte feliciteren met allen die u lief zijn en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar toewensen.
Op 18 november wordt Mevr.R. Driesse-Harthoorn W.v.Wittenhorststraat 12 83 jaar. Ook u willen wij hartelijk feliciteren en Gods Zegen toewensen. Een fijne dag met allen die u lief zijn. Looft de Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden.

Zieken
Wij wensen alle zieken in de gemeente Gods Nabijheid toe. Dankbaar zijn we met onze moeder Mevr. Mackloet-Huizer  die weer is thuis gekomen uit het ziekenhuis.  Ze mag weer op haar vertrouwde plekje in Nw. Rijsenburgh  zijn.

Dankdagcollecte
De voorlopige opbrengst van de dankdagcollecte is € 1500,-. Ds.v.d. Heijden heeft op bezoek ontvangen € 100,-  voor de dankdag. Allen hartelijk hiervoor.

Terugreis
Na een verblijf van  14 dagen thuis vertrekt Marianne de Kat eind van de week weer naar Amerika. We wensen jou een veilige vlucht en een goede aankomst. De Heere is aan geen tijd of plaats gebonden en geve jou alles wat nodig is in Amerika.

Tenslotte
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.
Kerkdiensten

Zondag  17 november
10.00 uur
Ds. R. A. Grisnigt
's Gravenpolder

18.00 uur
Prop. C. B. Westerink
Rotterdam