Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 25 augustus en 1 september

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 66:1
n.m. Psalm 66:2

v.m.Psalm  68:2
n.m.Psalm  68:10 

Collecten
v.m.1.kerk 2. diaconie.3.eredienst
n..m. 1.kerk 2 diaconie 

v.m. 1.kerk 2.H.G.J.B. 3.eredienst
n.m.1.kerk 2.H.G.J.B.

Van Zondag
Gemeente laten we als kleine gemeente trouw zijn in de diensten waar er ook voor elkaar gebeden wordt. Mozes moest zijn handen opheffen om de strijd tegen de vijand aan te gaan. Maar hij kon het niet alleen en kreeg hulp van zijn medebroeders. Zo hoeven wij er ook niet alleen  voor te staan en weten ons gedragen door het gebed en hulp van anderen.

Kerkomroep
Deze week vinden er werkzaamheden plaats aan de kerktelefoon installatie. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan zou het kunnen zijn dat de uitzending van volgende week verstoord is.
We gaan er vooralsnog vanuit dat dit volgens planning verloopt en alles volgende week weer werkt
            
Opening winterseizoen
Zaterdag D.V. 28 september organiseren we als gezamenlijke kerken op ons dorp een ontmoetingsdag voor het aankomende winterseizoen. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier om 13.15 uur bij t’Anker, van waaruit we vertrekken naar A Seal(zeehondenopvang)te Stellendam en naar het vogelei (vogelobservatorium).
Op locatie krijgt u ook iets te drinken met wat lekkers erbij. Om de kosten te minimaliseren willen we vragen of er misschien mensen zijn, die wat lekkers willen bakken/ maken. Rond 18 uur hopen we terug te zijn voor de gezamenlijke maaltijd.
Dit jaar is de patatkar weer beschikbaar, en kan iedereen genieten van de gefrituurde artikelen. De kosten zijn voor het totale programma voor een volwassene €10
( €7,50 bezichtiging en €2,50 eten) Kinderen < 12 jaar €2,50
Graag i.v.m. Tickets kopen uiterlijk 9 september doorgeven of u/jij aanwezig bent bij :
Willeke van Gurp, Oranjelaan 34, gurp-34@ziggo.nl of 0645-067701 of bij,
Margreet van Seters, Nieuwstraat 38, vansetersvanstad@kpnplanet.nl of tel 611414.
We hopen u allen te ontmoeten, namens de organisatie

Verjaardagen 80 +
Op 26 augustus hoopt Mevr.M.v.d.Mast-de Leeuw, Lieve Vrouwepoldersedijk 15 83 jaar te worden en op 29 augustus hoopt dhr.A.Melaard Sperwer 271 Sommelsdijk 86 jaar te worden. Wij feliciteren u beiden met uw verjaardag en allen die u lief zijn wensen wij met u een fijne dag toe. Als gemeente zeggen wij dan Gods zegen in uw nieuwe Levensjaar 
Zieken
Alle zieken in de gemeente en die onder behandeling zijn wensen we veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Giften
Ds.v.d. Heijden heeft op bezoek ontvangen in de maand augustus tot heden 2 x € 50,- 1 x € 30,- €31,25 aan collectebonnen en  2 x € 10,-. Hartelijk dank voor uw gaven.

Tenslotte
De Kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.


Kerkdiensten

Zondag  25 augustus
10.00 uur
Ds. W.J. Gorissen
Voorthuizen
18.00 uur
Ds. T. W. van Bennekom
Goes

Zondag 1 september
10.00uur
Ds. Th. van der Heijden
Dirksland
18.00 uur
Ds. B. J. van Assen
Nieuwe-Tonge