Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 5 april

10.00.uur www.hervormdmiddelharnis.nl
18.00.uur www.hervormdmiddelharnis.nl


Collecten
Gemeente u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  NL70RABO 0360651585 van de kerkvoogdij. De verdeling naar de diaconie  zal  later in de Zaaier bekend gemaakt worden. Alvast bedankt voor uw gaven.
VAN ZONDAG
In verbondenheid  met Hervormd  Middelharnis  hebben we het evangelie  gehoord. 
In Jezus dood ligt ons leven. Wij hoeven  niet  te  strijden  met  het zwaard. Niet het geweld wint maar gevouwen handen  en een  levend geloof.  Dat mogen  we  door  geven  aan  onze  kinderen  en kleinkinderen. God laat  zien  dat Hij met  ons  is. De boodschap  van  het Kruis wordt  nog  steeds  verkondigd.  Hij draagt  de last  van  de zonde en geeft ons het leven. Zo  mocht  Jezus  zeggen Vader in Uw handen beveel  ik mijn  Geest. Wij mogen leven van  de  verzoening en alles in de handen van de Hemelse  Vader leggen ook in deze moeilijke  en onzekere periode  van  het  Coronavirus. Jong  en oud  leef dan met Hem.
ONLINE KERKDIENSTEN 
Het moderamen van de PKN adviseert  om tot 1 juni 2020 uitsluitend  online kerkdiensten  te verzorgen. Deze maatregel  komt  van  de regering.  Fijn dat we als  gemeente kunnen afstemmen  op de lifestream van Middelharnis.  Ook de kerktelefoonluisteraars hadden nu wel een goede  ontvangst. 
ZIEKEN
Wij wensen alle zieken  en eenzamen die in de verzorgingshuizen wonen Gods nabijheid  toe en dat ze mogen weten vanuit Ps31 Maar Ik vertrouw op U, Heere. Ik zeg: U bent  mijn God . Mijn tijden zijn in Uw hand . 
TEN SLOTTE 
Zo mogen wij leven naar Pasen toe. De kerkenraad  wenst u in alle opzichten Gods nabijheidKerkdiensten
Zondag  5 april 2020
10.00 uur
Internet
www.hervormdmiddelharnis.nl

18.00 uur
Internet
www.hervormdmiddelharnis.nl


Goede Vrijdag
www.hervormdmiddelharnis.nl


Bij Nieuws vindt u ook
links met
Meditatief orgelspel van
Kondre NotenboomMeditatief orgelspel
Youtube filmpjes Kondre Notenboom
Orgelspel ter bemoediging van de gemeente in Stad aan 't Haringvliet 


Als u klikt op de foto dan speelt u het You tube filmpje af

1e foto met link: 
1e lied “ You never walk Alone”
2e lied “ Heer wees mijn Gids”
3e lied “ Psalm 99: 1,2 en 8”
4e lied “ Vaste Rost van mijn behoud “
5e lied “ You never walk Alone “
Bijgaand 2e link muziek.

1e lied  You raise me up
2e lied  De Heer is mijn Herder
3e lied  Psalm 42 1,4 en 5
4e lied  Abba Vader U alleen
https://youtu.be/GeUd1K8qouc