Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP
Contact

Kerkgebouw NH kerk
Nieuwstraat 27
Telefoonnummer kerk (consistorie): 0187-610530

Verenigingsgebouw De Ark
Nieuwstraat 25a
Telefoonnummer van De Ark is: 0187-611787

Consulent
Ds. M. J. Middelkoop
NH kerk Middelharnis

Pastoraat
Ds. Th. W. H. van der Heijden
0187-60 26 26

Scriba
Dhr. J.B.de Kat
Vrouwtjesweg 34
scribahervormdstad@hotmail.com
Telefoon: 0187-841677

Websitebeheer
Piet Diepenhorst
Boudewijnstraat 1
3243AD Stad aan 't Haringvliet
Telefoon: 0187-61 21 71
pg.diepenhorst@gmail.com

RSIN 0043.74.472
Rekeningnummer Kerkvoogdij: Raborekening: NL70RABO0360651585